Zaplecze laboratoryjne

 

 

Laboratorium Technik Pomiarowych i Sterowania Transportem Wody i Ścieków

 

Aparatura badawcza słuząca do pomiarów przepływu mediów

 

stacjonarne

  Przepływomierze stacjonarne ultra-dźwiękowe wyposażone w aparaturę do pomiaru metodą korelacji krzyżowej typu OCM służą do ciągłych pomiarów przepływu wody i ścieków w przewodach oraz rurach częściowo lub całkowicie wypełnionych, także w korytach rzek.

mobilne

... Zestaw przepływomierzy mobilnych z pomiarem metodą korelacji krzyżowej typu PCM-4 służy do pomiarów przepływów wody i ścieków  w rurach częściowo lub całkowicie wypełnionych. Możliwy jest także pomiar w korytach rzek. Przenośne urządzenia umożliwią badania na rzeczywistych obiektach.

 

 Aparatura badawcza służąca do pomiarów parametrów meteorologicznych

 

deszcz i stacja

stacja meteo

deszczomierz

Komplet 16 stacji do pomiarów parametrów meteorologicznych służy do pomiaru, rejestracji i wizualizacji danych pomiarowych pochodzących z danego punktu pomiarowego. Jedna stacja meteorologiczn składa się z deszczomierza głównego, deszczomierza dublującego oraz statywu, na którym zamontowane są czujniki pomiaru wiatru, temperatury i wilgotności w osłonie antyradiacyjnej. Parametrami mierzonymi są wartości: temperatura i wilgotność powietrza, kierunek i prędkość wiatru oraz opad atmosferyczny ciekły i stały.

 

Aparatura badawcza do monitoringu i inspekcji infrastruktury sieciowej

 

Aparatura do monitoringu i inspekcji infrastruktury sieciowej służy do inspekcji TV wewnętrznych i zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i przemysłowych z pełną dokumentacją zdjęciowo-filmową i pomiarem spadków. Inspekcja telewizyjna służy do oceny stanu technicznego przewodów.

 

inspekcja

 

 Aparat do automatycznego poboru próbek

 

Przenośny aparat ISCO służy do automatycznego poboru oraz przechowywania próbek cieczy. Umożliwia on również pobór prób przy współdziałaniu z urządzeniem zewnętrznym, jakim może być przepływomierz.

 

sampler

 

 

 Hydrograf opadu deszczu

 

Stanowisko doświadczalne HM 141 Hydrograf opadu deszczu firmy G.U.N.T. Gerätebau GmbH umożliwia obserwację zjawisk hydrologicznych występujących podczas opadu deszczu o różnym natężeniu i czasie trwania. Dzięki jego wykorzystaniu określony może zostać związek między opadem a przesączaniem wody deszczowej.

 

 

Sabina 1

 

 

 Zaawansowany system hydrologiczny

 

Urządzenie HM145 Zaawansowany system hydrologiczny umożliwia przeprowadzenie podstawowych doświadczeń w dziedzinie procesów perkolacji dla wód opadowych i strumieni wód podziemnych. W szczególności, pozwala na obserwowanie efektów zależnych od zdolności przenikania i magazynowania podłoża

 

Foto Totale2

 

 

 Podstawy cyklu hydrologicznego

 

Urządzenie HM165 Podstawy cyklu hydrologicznego umożliwia ilustracje procesów filtracji w gruncie, zachodzących podczas opadów deszczu oraz przepływu wód gruntowych. Urządzenie to pozwala także na śledzenie wsiąkania wody w grunt, retencjonowania i przepływu wód gruntowych w dużej mierze uzależnionego od przepuszczalności gruntu.

 

Foto Totale

 

 Urządzenie do wizualizacji filtracji

 

Stanowisko doświadczalne HM 169 Wizualizacja filtracji umożliwia obserwację lini prądów wokół obiektów budowlanych i rozkładów ciśnienia na tych obiektach.

sabina 2

 

 

 Lekka płyta dynamiczna

 

Lekka płyta dynamiczna umożliwia badanie zagęszczenia gruntu w trudno dostępnych miejscach.

Lekka-płyta-dynamiczna-terratest-4000-USB-300x500

 

Sonda do pomiaru prędkości w korytach otwartych

 Sonda firmy NIVUS wykorzystywana do pomiarów prędkości w kanałach otwartych głównie w korytach rzek. Służy ona do terenowych badań pomiarów prędkości w rzekach oraz rejestracji pomierzonych wyników.

 

sonda

Aparatura do monitoringu i inspekcji infrastruktury sieciowej firmy 

TECH-KAN służy do
inspekcji TV wewnętrznych i zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i przemysłowych z pełną dokumentacją zdjęciowo-filmową i pomiarem spadków. Inspekcja telewizyjna służy do oceny stanu technicznego przewodów.  

We have 5 guests and no members online

Copyright 2011 Zaplecze laboratoryjne.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free