Usługi

 • opracowywanie wielowariantowych koncepcji budowy, rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych z uwzględnieniem różnych sposobów retencjonowania ścieków i zagospodarowania wód opadowych,
 • opracowywanie koncepcji projektowych i wybór najbardziej efektywnych rozwiązań zbiorników retencyjnych i przepompowni ścieków w różnych systemach kanalizacyjnych,
 • wdrażanie konstrukcji sieci i komór multimedialnych,
 • pomiary ilościowe mediów w sieciach komunalnych,
 • pobór próbek do analizy jakościowej w określonych reżimach czasowych,
 • ocena stanu jakości sieci komunalnych,
 • projektowanie obiektów gospodarki wodno-ściekowej,
 • opracowanie koncepcji odwodnień terenów,
 • badania stopnia zagęszczenia gruntu lekką płytą dynamiczną,
 • opracowywanie koncepcji projektowych w zakresie regulacji i renaturyzacji cieków,
 • analiza efektywności finansowych przedsięwzięć budowlanych,
 • wsparcie merytoryczne w zakresie wdrażania rozwiązań wykorzystania ciepła odpadowego w systemach kanalizacyjnych,
 • zastosowanie metod wsparcia podejmowania decyzji w zagadnieniach inwestycyjnych,
 • wdrażanie rozwiązań obiektów i urządzeń do sterowania przepływem ścieków w kanalizacji,
 • wdrażanie technologii upłynnionego gruntu do budowy systemów infrastrukturalnych i zagospodarowania wód opadowych.

We have 11 guests and no members online

Copyright 2011 Usługi.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free