Publikacje książkowe

 

Instalacje ekologiczne 

 

Agnieszka STEC, Daniel SŁYŚ


Instalacje ekologiczne w budownictwie mieszkaniowym

KaBe, Krosno 2016

Springer

 

pod redakcją
Petr Hlavinek Martina Zelenakova


STORM WATER MANAGEMENT

Springer, Cham 2015

A1 Dziopak Starzec okladka 12 kopia

 

Józef Dziopak, Mariusz Starzec


SEWAGE SYSTEMS. BASICS AND DESIGN

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015

Raganowicz

 

Andrzej Raganowicz


KRYTERIA I METODYKA OCENY STANU TECHNICZNEGO SIECI KANALIZACYJNEJ

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015

Optymalizacja w projektowaniu

 

Agnieszka Stec, Daniel Słyś, Józef Dziopak

OPTYMALIZACJA W PROJEKTOWANIU KANALIZACYJNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015

2014

 

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

NOWOCZESNE MIASTA. INFRASTRYKTURA I ŚRODOWISKO

pod redakcją:
Józefa Dziopaka
Daniela Słysia
Agnieszki Stec

Rzeszów 2014

3

 

Praca zbiorowa

NEW FOCUS ON THE WATER MANAGEMENT

Mendel University in Brno, 2014

Zrównoważone

 

Daniel Słyś

Zrównoważone systemy odwodnienia miast

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne 2013

okladka DSSK

 

Daniel Słyś, Sabina Kordana

Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych

"KaBe", Krosno 2013

RRNTL

 

Hana Uhmannova, Vlasta Ondrejka Harbulakova, Martina Zelenakova, Józef Dziopak, Daniels Słyś, Agnieszka Stec, Miloslav Slezingr, Lukas Smelik

RAINWATER RUNOFF IN THE LANDSCAPE

"CERM", Brno 2013

Infraeko 20122

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Infrastruktura komunalna i gospodarka wodna INFRAEKO 2012

pod redakcją
Józefa Dziopaka
Daniela Słysia
Agnieszki Stec
Rzeszów, 2012

 

slys

 

Daniel Słyś
Retencja zbiornikowa i sterowanie dopływem ścieków do oczyszczalni

Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
Lublin, 2009

 

2009

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna pod patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych
INFRAEKO 2009

pod redakcją
Józefa Dziopaka
Daniela Słysia
Agnieszki Stec
Rzeszów - Niepołomice 2009

 
 

2008

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna pod patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych
INFRAEKO 2008

pod redakcją
Józefa Dziopaka
Daniela Słysia
Agnieszki Stec
Jacka Nalaskowskiego
Rzeszów - Paczółtowice 2008

 

danielinfiltracja

Daniel Słyś
Retencja i infiltracja wód deszczowych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2008

elena

Elena Neverowa - Dziopak
Ekologiczne aspekty ochrony wód powierzchniowych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2007

 

pompowe

Józef Dziopak, Daniel Słyś
MODELOWANIE ZBIORNIKÓW KLASYCZNYCH I GRAWITACYJNO-POMPOWYCH W KANALIZACJI

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2007

 

lewarowe1

Józef Dziopak
Lewarowe ujęcia wód podziemnych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006

dziopak

Józef Dziopak
Modelowanie wielokomorowych zbiorników retencyjnych w kanalizacji

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2004

We have 8 guests and no members online

Copyright 2011 Publikacje.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free