Prace naukowo - badawcze

 • opracowywanie nowych urządzeń i obiektów gospodarki wodno-ściekowej,
 • modelowanie zlewni i sieci kanalizacyjnych,
 • modelowanie obiektów gospodarki wodno-ściekowej,
 • optymalizacja systemów kanalizacyjnych,
 • metodologia projektowania sieci i obiektów kanalizacyjnych,
 • efektywność finansowa inwestycji,
 • odzysk ciepła ze ścieków w instalacjach, sieciach kanalizacyjnych i oczyszczalniach ścieków,
 • systemy gospodarczego wykorzystania wód deszczowych,
 • projektowanie, budowa i eksploatacja zrównoważonych systemów odwodnieniowych,
 • analiza stanu technicznego sieci i prognozowanie ich jakości,
 • zastosowanie narzędzi wsparcia decyzji inwestycyjnych,
 • metodologia wymiarowania i dobór geometrii zbiorników retencyjnych,
 • badania procesów hydrologicznych.

We have 14 guests and no members online

Copyright 2011 Prace naukowo badawcze.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free