Informacje o Katedrze

Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej

 

Zarządzeniem nr 27/2006 z 25 września 2006 r. z dniem 1 października 2006 r. utworzona została na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju. Funkcję kierownika tej jednostki powierzono prof. dr hab. inż. Józefowi Dziopakowi. W składzie osobowym katedry zatrudniono wówczas dwie osoby na stanowisku naukowo-dydaktycznym: adiunkt - dr inż. Daniel Słyś, asystent - mgr inż. Bernadeta Hala oraz mgr inż. Agnieszka Stec na stanowisku administracyjno-technicznym.

W związku z licznymi pracami badawczymi prowadzonymi w katedrze oraz dużą liczbą godzin dydaktycznych przypisanych jednostce konieczne stało się zatrudnienie kolejnych pracowników. W roku 2010 stanowisko asystenta powierzone zostało mgr inż. Agnieszce Stec, zaś pracownikiem inżynieryjno-technicznym została mgr inż. Joanna Hypiak. W roku 2011 na stanowisku inżynieryjno-technicznym zatrudniona została mgr Anna Brzechowska-Rębisz. W tym samym czasie jako asystenta zatrudniono również mgr. inż. Kamila Pochwata, natomiast rok później – mgr inż. Sabinę Kordana.  

W ostatnich latach zmianie uległy także stanowiska zajmowane przez niektórych pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju, co było następstwem uzyskania przez nich wyższych stopni naukowych. Od roku 2012 dr hab. inż. Daniel Słyś pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W roku 2013 stopień naukowy doktora uzyskała Agnieszka Stec, która obecnie pracuje na stanowisu adiunkta. Z kolei Kamil Pochwat tytuł naukowy doktora inżyniera obronił w 2015 roku, a Sabina Kordana i Mariusz Starzec mają otwarte przewody doktorskie. 

Z uwagi na uwarunkowania prawne jednostka zmianiała swoją nazwę z Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju, przez Zakład Infrastruktury i Ekorozwoju, ostatecznie stając się Katedrą Infrastruktury i Gospodarki Wodnej (od 1 kwietnia 2017 roku). 

Po zmianach kadrowych, które dokonywały się w poszczególnych latach, w katedrze pracuje obecnie 8 osób, tj.: dr hab inż Daniel Słyś, prof. PRz - Kierownik, prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, dr inż. Agnieszka Stec, dr inż. Kamil Pochwat, mgr inż. Sabina Kordana, mgr inż. Mariusz Starzec, mgr inż. Aleksandra Mazur, mgr Anna Wdowik.

 

45 lat Prof Dziopak 252

Skład osobowy Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej w roku 2017 
(od lewej): dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. PRz, dr inż. Agnieszka Stec, prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, mgr inż. Mariusz Starzec, mgr inż. Aleksandra Mazur, dr inż. Kamil Pochwat, mgr Anna Wdowik, mgr inż. Sabina Kordana.

 

D infraeko2014 147

 Skład osobowy Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju w roku 2014
(od lewej): mgr inż. Dorian Czarniecki, dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. PRz, mgr inż. Sabina Kordana, prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, mgr inż. Mariusz Starzec, mgr Anna Wdowik, dr inż. Agnieszka Stec, mgr inż. Kamil Pochwat.

 

 

katedra

Skład osobowy Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju w roku 2012
(od lewej): mgr inż. Sabina Kordana, mgr inż. Kamil Pochwat, mgr Anna Brzechowska-Rębisz,
prof. dr hab. inż. Józef Dziopak,
mgr inż. Agnieszka Stec,dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. PRz.na stronke

Skład osobowy Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju w roku 2010
(od lewej): mgr inż. Joanna Hypiak, mgr inż. Agnieszka Stec, prof. dr hab. inż. Józef Dziopak,
dr inż. Daniel Słyś

 

Działalność Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej wiąże się ze współpracą z firmami oraz instytucjami nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. W latach 2011-2014 jednostka była uczestnikiem międzynarodowego grantu pn. „Sustainable rainwater management in the V4 countries” realizowanego wspólnie przez pięć uczelni z Polski, Czech, Węgier oraz Słowacji w ramach Visegrad Strategic Program.

 

Katedra jest także organizatorem międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych pn. INFRAEKO, których tematyka poświęcona jest zrównoważonemu rozwojowi miejskiej infrastruktury technicznej. Kolejna - VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2018 nt. "Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko.” odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2018 roku w Krakowie.

 

Jednostka posiada bogate zaplecze laboratoryjne. Laboratorium technik pomiarowych i sterowania transportem wody i ścieków wyposażone zostało w aparaturę badawczą służącą do pomiaru natężenia i prędkości przepływu mediów, pomiaru parametrów meteorologicznych, jak również do monitoringu oraz inspekcji infrastruktury sieciowej. Dodatkowo katedra pełni także rolę Centrum Kompetencji w zakresie budowy sieci komunalnych w technologii upłynnionego gruntu oraz komór multimedialnych.

 

 

We have 4 guests and no members online

Copyright 2011 O nas.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free