Konferencje

infraeko2012  

INFRAEKO 2012

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
nt. Infrastruktura komunalna i gospodarka wodna

Głównym celem konferencji INFRAEKO 2012 jest prezentacja osiągnięć naukowo-technicznych w dziedzinie rozwoju miejskiej infrastruktury technicznej i gospodarki wodnej. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną najciekawsze rozwiązania i technologie wdrożone w kraju i za granicą. Spotkanie będzie doskonałą platformą wymiany doświadczeń oraz okazją do dyskusji o najważniejszych problemach nowoczesnej inżynierii lądowej i wodnej.

kie2009

 

INFRAEKO 2009

Konferencja Naukowo - Techniczna INFRAEKO
nt. Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych

Celem konferencji jest prezentacja i ocena osiągnięć naukowo-technicznych oraz dokonanych wdrożeń rozwiązań i technologii przez specjalistów z Polski i z zagranicy w zakresie tematów związanych z rozwojem miejskiej infrastruktury technicznej, przy uwzględnieniu zasad rozwoju zrównoważonego.

W czasie konferencji przewidziano organizację wystaw i sesji promocyjnych firm zajmujących się obsługą działalności inżynierskiej w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji systemów infrastruktury komunalnej.

 

 

amitech2009

 

Konferencje branżowe

I Ogólnopolska Konferencja Branżowa
nt. Rola retencji w modernizowanych systemach kanalizacyjnych

Tematyka Konferencji dotyczy retencji ścieków w systemach kanalizacji ogólnospławnej i rozdzielczej. Celem konferencji jest prezentacja i ocena najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie unowocześnienia konstrukcji i zasad projektowania rozbudowy systemów kanalizacyjnych z uwzględnieniem retencjonowania ścieków i sterowania ich transportem na wszystkich etapach ich powstawania i spływu sieciami kanalizacji deszczoweji ogólnospławnej.

Naczelnym zadaniem organizatorów konferencji jest podjęcie szerokiej i merytorycznej dyskusji w gronie specjalistów nad osiągnięciami uzyskanymi w różnych ośrodkach badawczych przez naukowców i praktyków przy realizacji inwestycji kanalizacyjnych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

infraeko2008

 

 

 

INFRAEKO 2008

Konferencja Naukowo - Techniczna INFRAEKO
nt. Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych

Celem konferencji jest przedstawienie i ocena wdrożeń dokonanych przez specjalistów z Polski i Niemiec w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej z uwzględnieniem rozwoju zrównoważonego.

Naczelnym zadaniem organizatorów konferencji jest zapewnienie warunków do szerokiej dyskusji nad osiągnięciami naukowo-baddawczymi i innowacyjnymi, zdobytymi przez naukowców i praktyków.

Konferencja jest platformą dla wymiany doświadczeń i szerokiej dyskusji nad osiągnięciami naukowo-badawczymi, innowacyjnymi i wdrożeniowymi zdobytymi przez naukowców, projektantów, producentów i wykonawców, a także osoby zarządzające i nadzorujące systemy komunalne.onferencja Naukowo - Techniczna INFRAEKO
nt. Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych

We have 11 guests and no members online

Copyright 2011 Konferencje.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free