15-16 styczeń 2020

Workshop o Vode

Pracownicy naszej Katedry uczestniczyli w warsztatach naukowych pn. “Workshop o Vode”, które odbyły się w malowniczej miejscowości Szyrbskie Jezioro w Tatrach Wysokich na Słowacji. To cykliczne już spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, Uniwersytetu Mendla w Brnie i Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. Naszą Uczelnię reprezentowali prof. dr hab. inż. Daniel Słyś, dr inż. Kamil Pochwat i mgr inż. Beata Piotrowska.

Głównym tematem spotkania były kwestie dotyczące zrównoważonej gospodarki wodnej, w tym zagadnienia związane z zagospodarowaniem wód opadowych w zlewniach miejskich, infrastrukturą podziemną i racjonalnością wykorzystania energii odpadowej zdeponowanej w ściekach. Uczestnicy wygłaszali referaty, w czasie których omawiali zagadnienia z obszaru obowiązującej tematyki oraz prezentowali kierunki i wyniki prowadzonych badań. My także wykazaliśmy aktywny udział w sesji naukowej. Mgr inż. Beata Piotrowska zaprezentowała referat pn. "Waste heat recovery research in housing sewage systems", w którym wskazała możliwości i zasadność odzysku ciepła ze ścieków szarych w instalacjach budynków mieszkalnych, a także przedstawiła wyniki badań naszych Pracowników, w tym patenty na wymienniki ciepła. Konferencja “Workshop o Vode” była jedną z wielu form naszej współpracy z partnerami zagranicznymi, której ideą jest realizacja wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych. Była także okazją do wymiany doświadczeń i obserwacji oraz czasem dyskusji naukowych zarówno w tematyce zrównoważonej gospodarki wodnej jaki i energetycznej.

 

We have 2 guests and no members online

Copyright 2011 15-16 styczeń 2020.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free